Home - Inloggen - Eigenschappen - Registreren - Support - Vraag & Antwoord

 
   
 
Service voorwaarden
De hieronder weergegeven tekst vormt de voorwaarden waaronder wij onze diensten aanbieden. Deze voorwaarden zijn kort en leesbaar en allen gebaseerd op 'gezond verstand' en geven weer wat er wel- en wat er niet mag:

Service
iShoutbox is een gratis dienst aangeboden door Chat4all Services.  Chat4all is een IRC (Internet Relay Chat) netwerk, welke gratis chatrooms, webmail en shoutboxen aanbiedt.

Inhoud
Zowel de shoutbox, als de website waar de shoutbox op komt te staan, mogen geen materiaal bevatten die volgens de Nederlandse wet niet zijn toegestaan. Ernstige overtredingen (zoals kinderporno) zullen bij autoriteiten worden gemeld. Shoutboxen mogen ook niet gebruikt worden als een uithangbord voor spam, of uitsluitend gebruikt worden voor spam.

Service Restricties
Ondanks dat wij geen vaste beperkingen hebben, en tevens (nog) geen betaalde versie aanbieden, behouden wij het recht om je shoutbox stil te leggen indien het verkeer naar de shoutbox tot een onevenredig negatief effect leidt voor andere shoutbox gebruikers. Dit is meestal het geval wanneer een shoutbox wordt geplaatst op een website met veel verkeer en wanneer de shoutbox op elke pagina van de website geplaatst wordt. Wij zullen, indien mogelijk, de shoutbox eigenaar van tevoren op de hoogte stellen.

Het is toegestaan om een eigen kop- en voettekst te plaatsen. Het gebruik van javascript is op deze plaatsen toegestaan, mits je de credits (hosted by smilie icoon, of tekst) niet verwijdert. Gevaarlijke javascript code is grond voor het direct stilleggen en eventueel verwijderen van de shoutbox, zonder kennisgeving vooraf.

Advertenties
Kleine advertenties kunnen door ons op de shoutbox worden geplaatst (dit is heden nog niet het geval). Zodra iShoutbox over gaat tot het plaatsen van advertenties, zullen wij tevens een optie beschikbaar stellen om, tegen een kleine maandelijkse vergoeding, deze advertenties voor de betreffende shoutbox weg te halen.

Deze shoutbox dienst kan worden stopgezet indien onvoorziene omstandigheden geen andere keus laten. Het niet opvolgen van bovenstaande voowaarden kan er toe leiden dat onze dienst aan jou zal worden beëindigd.

 

Privacy Policy - Algemene voorwaarden - Dankbetuigingen
iShoutbox © 2011 - 2024 Chat4all Services